Κανονισμός Λειτουργίας Διδακτορικών Σπουδών .doc


 

 

Αίτηση για διδακτορική διατριβή .doc


 

Συστατική Επιστολή Υποψηφίου Διδάκτορα .doc

Ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του στη Συστατική Επιστολή. Στη συνέχεια οφείλει να την αποστείλει στον Συντάκτη (Καθηγητή, Εργοδότη κ.τ.λ.) προς συμπλήρωση αυτής, ο οποίος θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναγράφεται προκειμένου να την λάβει το Τμήμα.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT