Ανακοινωση για το μαθημα «Τεχνολογίες Λογισμικού»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα

«Τεχνολογίες Λογισμικού»

του Ε΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 11-10-2017,

λόγω κωλύματος της Διδάσκουσας.

                                                                                                          Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση Πρόσληψης Διδασκόντων

Πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση .pdf

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των παλαιοτέρων ετών (πέραν του πρώτου έτους), προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τελευταία φορά από την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00.

Επίσης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των πρωτοετών φοιτητών μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και ώρα 11:00.

Καλούνται όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2017-2018, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr) χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων των φοιτητών.

  

Ο Αναπληρωτής  Πρύτανη

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ΄εξαμήνου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 10-10-2017

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  Γ΄εξαμήνου

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Στο παρακάτω link μπορείτε να δηλώσετε σε ποιο τμήμα εργαστηρίου θέλετε να εγγραφείτε.
https://doodle.com/poll/u2chhw3xeggsgyck

Τα εργαστήρια ξεκινάνε στις 10 Οκτωβρίου.


Εκ μέρους των διδασκόντων.

Ανακοίνωση εγγραφής στα εργαστήρια του μαθήματος «Δομές Δεδομένων»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 09-10-2017

Όσοι φοιτητές δεν είναι γραμμένοι σε κάποιο από τα εργαστήρια που υπάρχουν στο μάθημα

του Γ΄εξαμήνου «Δομές Δεδομένων»

να προσέλθουν την Τρίτη 10/10/2017

13:00 στο ΕΥ1.

                                                                                                                               Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT