Προκήρυξη του ΔΠΜΣ για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»  .pdf