Αναβολή του μαθήματος «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 08-02-2019

Το μάθημα

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/02/2019

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.