ναβολή του μαθήματος Προγραμματισμός Συστήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 07-02-2019

Το μάθημα Προγραμματισμός Συστήματος δεν θα πραγματοποιηθεί στις 8/2/2019.

Θα βγει σχετική ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο διδάσκων