Τελική εξέταση του εργαστηρίου «Αλγόριθμοι»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 21-05-2018

Την Πέμπτη 07 Ιουνίου, 12.00-14.00 στο ΑΜΦ ΙΙ

θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου

«Αλγόριθμοι».