Αναβολή των μαθημάτων «Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης», «Εξελικτική Ψυχολογία» και «Πρακτική άσκηση- Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

                                                                          Λαμία 23/04/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Την Παρασκευή 27/04/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα: «Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης», «Εξελικτική Ψυχολογία»

του ΣΤ΄ εξαμήνου και

«Πρακτική άσκηση- Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

του Η΄ Εξαμήνου

με διδάσκοντα τον κ. Ν. Ζυγούρη

                                  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος