04-03-2016

                                                                                          

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι από την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016,θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην Ιστοσελίδα:

euniversity.uth.gr/unistudent

 

ΚανόνεςΔήλωσης:

Α. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών που ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών (εισαχθέντες ακ. έτους 2014-2015 & 2015-2016)

 

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 2ου εξαμήνου

 • Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα (5) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που προσφέρεται στο εξάμηνο.
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (9)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 4ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (2ου) που οφείλουν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα (6) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που θα επιλέξουν
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά τα προηγούμενα έτη, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (10)

Β. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (εισαχθέντες ακ. έτους 2013-2014)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 6ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων (2ου & 4ου) που οφείλουν
 • Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα, θα δηλώσουν επιλέγοντας μαθήματα από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών/Ελ. Επιλογής που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (10)

Παρατηρήσεις: Στο πρόγραμμα σπουδών 2013-2014 το 2ο και 4ο εξάμηνο δεν περιλαμβάνει μαθήματα Ελ. Επιλογής. Επομένως για τους φοιτητές που είχαν λάβει αναστολή σπουδών και βρίσκονται στα ακόλουθα εξάμηνα ισχύει:

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 2ου εξαμήνου (2013-2014)

 • Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (8)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 4ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά το 1ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου
 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (2ου) που οφείλουν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. Έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα (6) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν είναι (9)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

 • ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
 • ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

           

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT