Γενική Συνέλευση


        

Με την υπ' αριθμ. 14380/16/ΓΠ/26-9-2016 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκροτήθηκε η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Γ.Σ.) ως εξής:

  1. Γεώργιος Σταμούλης, Πρόεδρος της Π.Γ.Σ., Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  2. Διονύσιος Βαβουγυιός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
  3. Ελευθέριος Τσουκαλάς, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  4. Βασίλειος Πλαγιανάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
  5. Γεράσιμος Ποταμιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT