ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. 14724/17/ΓΠ/10-10-2017

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 14724/17/ΓΠ/10-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του  ακ. έτους 2017-2018.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

Σύμφωνα με την απόφαση της 24ης/16-11-2017 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας:

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΥ511

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5ο εξάμηνο-χειμερινό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΕΥ704

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7ο εξάμηνο-χειμερινό

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥ705

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7ο εξάμηνο-χειμερινό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ 

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥ712

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

7ο εξάμηνο-χειμερινό

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

1. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΑ

ΕΥ701

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

7ο εξάμηνο-χειμερινό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΥ

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΥ

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

ΕΥ432

Δίκτυα Επικοινωνιών

4ο εξάμηνο-εαρινό

   - Δεν θα δοθεί το ακ. έτος 2017-2018
ΕΥ413

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

4ο εξάμηνο-εαρινό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

2. ΝΙΚΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

3. ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥ412

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι 

4ο εξάμηνο-εαρινό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

2. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΔΑΣ

5. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΑ

ΕΥ633

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

6ο εξάμηνο-εαρινό

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΔΑΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΔΑΣ

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥ612

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ                  

6ο εξάμηνο-εαρινό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 

1.  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

2. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΔΑΣ

ΕΥ615

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

6ο εξάμηνο-εαρινό

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

1. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΑ

3. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΙΟΥ

 

Β. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με την απόφαση της 23ης/9-11-2017 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας:

 

 Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 1  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ  
2 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ - Δεν υπήρξαν υποψήφιοι
3 ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΔΗ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT