Λαμία 03/12/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Το μάθημα του 7ου εξαμήνου

«Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04/12/2018

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

                                        Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT