“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 02-11-2017

Το μάθημα «Ασκήσεις Φυσικής» του Α΄ εξαμήνου από την Πέμπτη 2-11-2017, θα γίνεται σε ένα τμήμα 15.00-17.00.

Οι διδάσκοντες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 14724/17/ΓΠ/10-10-2017

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 14724/17/ΓΠ/10-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018.
Σύμφωνα με την απόφαση της 22ης/30-10-2017 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας: .pdf“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 30-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 
 

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Xeimerinou_2017-2018.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει

την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

 Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 
Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπαίνουν στην ιστοσελίδα:
www.eudoxus.gr και να δηλώνουν τα συγγράμματα τους.      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η οποία έληγε την 20η Οκτωβρίου 2017, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.

Η παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες καθώς και για την επίλυση μικροπροβλημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση, ενημερώνονται οι αιτούντες οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτησή τους, ότι μπορούν να το κάνουν έως την ανωτέρω ημερομηνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr

Δεδομένης της επικείμενης λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και για να μπορέσουν να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση όσοι φοιτητές έχουν αιτηθεί πρόσφατα για τη χορήγηση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, είναι πλέον δυνατή η δημιουργία αίτησης χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για όσες αιτήσεις ακαδημαϊκών ταυτοτήτων έχουν τουλάχιστον εγκριθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Για την υποβολή δηλαδή για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας, παρά μόνο έγκριση της σχετικής αίτησης. Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT