“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 20-11-2017

Από την Παρασκευή 24-11-2017

ξεκινάει η διδασκαλία του μαθήματος

«Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Κυκλωμάτων» του Ζ΄εξαμήνου

 17:00-21:00 στην ΑΙΘ.IΙΙ.

Ο διδάσκων κάθε Τρίτη 11:00-12:00 θα βρίσκεται στο γραφείο διδασκόντων     για παροχή συμβουλευτικού έργου    στους φοιτητές

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT